Guitar Acoustic Gỗ Điệp Full

Mã SP: HD280A

2.800.000  ₫ / cây

Thông tin sản phẩm:

Tình trạng:
Còn 5 sản phẩm
Cần mua:
Guitar Acoustic Gỗ Điệp HD280(Gỗ nguyên tấm 100%)
Mặt full gỗ điệp và mặt gỗ thông
giá chỉ 2800.000
Bảo hành nên tới 12 tháng(bạn tự làm hư hỏng sẽ đươc  bảo trì)

Vui lòng đợi!


Scroll